دکتر سوال - صفحه کاربر

قوانین و مقررات

۱- پاسخگویی به سوالات عادی حداکثر تا ۳ ساعت و سوالات فوری حداکثر تا ۱۰ ساعت توسط مشاوران انجام می پذیرد.

۲- در صورت عبور از زمان مجاز پاسخگویی سوال کننده می تواند سوال را کنسل نماید.

۳- در صورت امکان پذیر نبودن ارائه پاسخ مناسب به سوال مطرح شده مشاور می بایستی سوال ضمن راهنمایی سوال کننده ، امکان پذیر نبودن ارائه پاسخ را ثبت نماید. (مبلغ سوال برگشت داده می شود)

۴- مشاور می بایستی نسبت به اطلاع رسانی اپلیکیشن دکتر سوال به بیماران خود از طریق نصب اعلامیه های لازم در مطب اقدام نماید.

۵- مسئولیت کامل مشاوره ارائه شده به بیماران بر عهده مشاور می باشد و مشاور/پزشک متعهد به پاسخگو بودن به مراجع ذی صلاح می باشد. ( دکتر سوال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و صرفا ابزاری است که در اختیار مشاوران و پزشکان قرار گرفته است)

۶- پاسخگویی کامل و جامع به سوالات بیماران بر عهده پزشکان و مشاوران می باشد لذا در صورت وجود اعتراض از سوی سوال کننده و تایید اعتراض توسط تیم داوری دکتر سوال وجه دریافتی از کیف پول مشاور کسر و به کیف پول بیمار برگشت خواهد شد.
افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان