قوانین و مقررات

۱- مدت زمان پاسخگویی به سوالات بین پزشکان و مشاوران متفاوت است .

2- در صورتی که تا 5 ساعت پس از طرح سوال، توسط مشاور پاسخ داده نشود ، امکان لغو سوال توسط سوال کننده وجود خواهد داشت.

۳- در صورت پاسخگو نبودن مشاور مبلغ پرداختی به کیف پول مجازی سوال کننده برگشت داده می شود.

4- مسئولیت کامل مشاوره ارائه شده به بیماران بر عهده مشاور می باشد و مشاور متعهد به پاسخگو بودن به مراجع ذی صلاح می باشد. ( دکتر سوال هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و صرفا ابزاری است که در اختیار مشاوران (پزشکان / روانشناسان و ...)  جهت ارائه مشاوره قرار گرفته است)

5- پاسخگویی کامل و جامع به سوالات بیماران بر عهده پزشکان و مشاوران می باشد لذا در صورت وجود اعتراض از سوی سوال کننده و تایید اعتراض توسط تیم داوری دکتر سوال وجه دریافتی از کیف پول مشاور کسر و به کیف پول بیمار برگشت خواهد شد.

6- سامانه دکترسوال برای موارد اورژانسی ایجاد نشده است لذا این سامانه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت ( در خصوص موارد اورژانسی بایستی با 115 تماس بگیرید)

7- سامانه دکتر سوال صرفا برای ارائه مشاوره ایجاد شده و مشاوران نباید نسبت به پیشنهاد دارو اقدام نمایند.

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان