آنلاین ویزیت شوید

شرایط همکاری با پزشکان

شرایط همکاری با پزشکان:
1- تعداد پزشکان همکار در هر تخصص محدود بوده و اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام می باشد
2- حق ویزیت دریافتی از بیماران بر اساس نوع سوال ( سوال سریع و مستقیم) ، بین 19900 تا 30000 تومان می باشد     
  - سوال مستقیم: یک پزشک خاص توسط سوال کننده انتخاب می شود و سوال مستقیما از وی پرسیده می شود
  - سوال سریع:  سوال بدون انتخاب یک مشاور خاص توسط سوال کننده مطرح می شود و سامانه به طور هوشمند در بازه زمانی مشخص به ترتیب برای متخصصان مرتبط  ارسال می نماید
3- 70% از حق ویزیت دریافتی متعلق به پزشک و 30% الباقی سهم سامانه دکتر سوال بابت هزینه تولید، نگهداری و پشتیبانی از سامانه می باشد (پس از کسر تخفیفات احتمالی ارائه شده به کاربر)
4- سهم پزشک از درآمد حاصله به اعتبار کیف پول وی اضافه می گردد و در پایان هر ماه با افراد دارای بیش از  100 هزار تومان مانده اعتبار، تسویه حساب انجام می شود

افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان