شرایط همکاری با پزشکان


1- حق ویزیت دریافتی از بیماران برای مشاوره متنی ، 50000 تومان ، مشاوره تلفنی پزشکی 10 دقیقه ای ، 80000 تومان و مشاوره تلفنی روانشناسی 30 دقیقه ای، 95000 تومان می باشد   


2- دو نوع مشاوره در سامانه ارائه می گردد:
      - دریافت مشاوره از یک مشاور خاص: در این حالت یک پزشک توسط سوال کننده انتخاب می شود و سوال مستقیما از وی پرسیده می شود    
      - دریافت مشاوره از اولین مشاور پاسخگو:  درخواست مشاوره برای کلیه  مشاورین دارای تخصص انتخابی ارسال می شود و اولین مشاور آزاد به آن مشاوره پاسخ می دهد


3- کارمزد دکتر سوال به شرح زیر محاسبه می گردد:
- در صورتی که دریافت کننده مشاوره توسط همان مشاور به سامانه معرفی شده باشد، سهم سامانه برای مشاوره متنی و تلفنی 0 درصد می باشد
- در صورتی که مشاوره شونده توسط سامانه جذب شده باشد، سهم سامانه برای مشاوره متنی و تلفنی، 30% از مبلغ دریافتی خواهد بود.
نکته اینکه ملاک تشخیص معرف مشاوره شونده، صفحه ایست که در آن ثبت نام وی انجام می پذیرد (صفحه اختصاصی مشاور و یا صفحات پرتال)


4- روش تسویه حساب با مشاوران:
 سهم مشاوران از درآمد حاصله به محض بسته شدن درخواست به اعتبار کیف پول ایشان اضافه می گردد و با درخواست مشاور که از طریق گزینه درخواست تسویه حساب ارسال می گردد. اعتبار کیف پول به حساب بانکی مشاور واریز  می گردد . لازم به ذکر است عملیات واریز در ابتدای هر ماه انجام می پذیرد)

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان